τηλ: +30 6937562454Ιωνικό Κέντρο Είσοδος
Σχόλια:0

Γλυπτό του Γιάτσεκ Σκάζα
Σχόλια:0

Έργα του Λάμπρου Κουμαντάνου
Σχόλια:0

Εσωτερική άποψη 3
Σχόλια:0

Εσωτερική άποψη 4
Σχόλια:0

Φωτογραφίες Γιωργου Τουφεξή
Σχόλια:0

Εσωτερική άποψη 6
Σχόλια:0

Εσωτερική άποψη 7
Σχόλια:0

Εσωτερική άποψη 8
Σχόλια:0

Εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο
Σχόλια:0

Εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο 2
Σχόλια:0

Εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο 3
Σχόλια:0

Εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο 4
Σχόλια:0

Εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο 5
Σχόλια:0

Ομιλία του Γιώργου Μότσιου
Σχόλια:0

Άποψη κατά την ομιλία
Σχόλια:0

Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Ιωνικού Κέντρου κ.Ι. Κιολέογλου
Σχόλια:0

Άποψη κατά την ομιλία 2
Σχόλια:0

Ομιλία του κ. Σ.Ελληνιάδη
Σχόλια:0

Τ.Τσοπανάκης, Ι. Κιολέογλου, Α.Ποράβας
Σχόλια:0

Θέα στην Ακρόπολη
Σχόλια:0

Άγαλμα και θέα στην Ακρόπολη
Σχόλια:0

Γ, Γκανάτσιου-Μάμμη, Ν. Φιλακτός
Σχόλια:0

Αφίσα της εκδήλωσης στο Ιωνικό Κέντρο
Σχόλια:0

Ιωνικό Κέντρο
Σχόλια:0

Ιωνικό Κέντρο
Σχόλια:0

Ιωνικό Κέντρο
Σχόλια:0

Ιωνικό Κέντρο
Σχόλια:0

Ιωνικό Κέντρο
Σχόλια:0

Ιωνικό Κέντρο
Σχόλια:0

Ιωνικό Κέντρο
Σχόλια:0

Ιωνικό Κέντρο
Σχόλια:0